Boxplus

Laatste nieuws Boxplus
 
Betreft : Prijsaanpassingen 03/2021voor al onze kunststof producten – opslag en transportbakken.

                                                                                                                     Maaseik, 15 maart 2021
Beste klant,
Geachte mevrouw / geachte heer ,
 
Wij voelen ons verplicht om jullie te informeren met betrekking tot de huidige plotse en dramatische stijging van de grondstofprijzen. U behoort immers tot onze klantengroep en we willen u zo goed mogelijk informeren met betrekking tot recente evoluties in onze branche.
 
De transportkosten en grondstofprijzen zijn dermate snel gestegen dat wij geen andere uitweg hebben als onze prijzen evenredig aan te passen, om onze kwaliteit en service te blijven garanderen. De toestand is dusdanig verslechterd dat we tot onze grote spijt, deze nooit gekende prijsstijging van dienen door te voeren.
 
Hoe de prijzen op korte of middellange termijn zullen evolueren, is op dit moment onduidelijk. Hoelang deze situatie gaat duren, is onmogelijk te voorspellen. Wanneer we te werk gaan op onze kunststof leveranciers en experten op dit vlak, praten we hier over geen kortstondig fenomeen.
 
Gezien de omvang van dit verhaal, kunnen we onmogelijk al onze klanten ogenblikkelijk gepersonaliseerd en in detail informeren. Vraag daarom bij uw volgende behoeften aan onze producten een prijsvoorstel bij onze verkoopploeg aan !
We zullen vervolgens per project meer in detail kunnen treden en een voorstel formuleren waarbij prijsstabiliteit tijdens de offerte periode wordt gegarandeerd.
 
We rekenen op uw begrip en moeten trachten gemeenschappelijk deze moeilijke tijd te overbruggen. Wij blijven zoeken naar mogelijke kostenbesparingen en staan op elk moment open voor een gesprek om verder met u hierover van gedachten te wisselen.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Theo Peeters
Boxplus
 

 

                                                                                                                    Maaseik, 15/03/2021
Dear Business Partner,
 
Trusting to find you well during this challenging pandemic period.

Regret to announce you that due to the sudden increase of raw material we are forced to
review our price lists.
 
We have done our best to delay such increase, however we are no longer in the position to
keep the same price level as before, following the increase of 20%+ of the last 6 weeks. In fact,
as you know, our business is heavily depending on the raw material, which we source from
European premium suppliers.
 
Supported by the purchasing department we are doing our utmost to reduce the effect of the
increase of PP, trying to keep the price level as favorite as possible for you. You may count on
us as you have done in the past.
 
Depending on further developments we will update you about new possible changes.
As the immediate next step, in the course of the next days and weeks, we will be reverting to
you with our revised price lists and offers.
 
We realize that at no point in time none of us is happy when products and services will cost
more, nevertheless we address this letter to you in order to allow you to inform your own
markets and clients accordingly.

Your faithfully,
Box+ Team
 


 


Dear business partner,
 
During these exceptional and challenging circumstances associated with Corona /COVID-19, we would like to inform you on the current development in our company and the measures being implemented at this time:
 
 • For the safety of our employees we have taken internal precautions at an early stage, including hygiene measures such as hand disinfection, avoiding visits from suppliers and customers, etc. This has enabled us to prevent negative consequences regarding our production capacity.
 
 • Employees capable of conducting business from home have already been doing so for several days. We have also continuously expanded our precautionary measures to prevent infection within our facilities and, for example, have added flexibility to working hours for our employees within divisions wherever organizationally feasible.
 
With measures in place and daily procedure updates, we strive to continue supplying your BOX+ solutions, even under these challenging circumstances. Your sales representative will be happy to advise you on current projects and the latest developments.
The BOX+ team is available via telephone and e-mail for your questions:  
Phone: +32 89 245750 | E-mail:
info@boxplus.be
You may also contact your sales representative in person.
 
We hope you, your families and your employees overcome these adverse times in good health and remain optimistic despite the circumstances.
 
Take care and stay healthy!
All the best and kind regards,
 
Theo Peeters
CEO BOX+

 
BOXPLUS PALLETBOXEN


 • Zijn een ideaal verpakkingssysteem, bestemd voor een groot aantal agrarische en industriële toepassingen.
 • De afmetingen zijn ontworpen om het ruimtegebruik in vrachtwagens, containers en magazijnen te optimaliseren.
 • De BOXPLUS-palletboxen zijn gemaakt van niet toxische kunststof materialen. 
 • De afgeronde hoeken en het gladde binnenoppervlak vergemakkelijken bovendien het reinigen.
 • Zijn robuust ontwerp garandeert betrouwbare prestaties voor opslag, stapelen en transport van voedsel en industriële goederen.
 • De BOXPLUS-palletbox is verkrijgbaar in geperforeerde en gesloten uitvoering :
 • De gesloten palletboxen zijn uitermate geschikt voor de opslag van oa vloeistoffen.
 • Ze zijn bestand tegen zowel verdunde als geconcentreerde zuur -en alakische oplossingen.
 • Vloeistofafvoeropeningen (1" of 2") vereenvoudigen het hygiënisch ledigen en reinigen van de box.
 • Gesloten palletboxen lenen zich ook prima voor de opslag van industrële bulkmaterialen.
 • Geperforeerde palletboxen zorgen voor luchtcirculatie door de wanden en zijn geschikt voor
 • de opslag en transport van landbouw -en voedingsmiddelen die belucht moeten worden.BOXPLUS CAISSE-PALETTES

 • sont un système d'emballage idéal adapté à un grand nombre d'applications agricoles et industrielles.
 • Les dimensions sont conçues d'une manière à optimaliser l'utilisation de l'espace dans les camions et entrepôts.
 • La BOXPLUS caisse-palette est producée de matières plastiques non-toxiques.  Les coins arrondis et la surface intérieure lisse facilitent le nettoyage.
 • Les caisses-palettes BOXPLUS sont disponible en version perforée et fermée :
 • Les caisses-palettes fermées sont idéales pour le transport des produits liquides.  Elles sont résistantes aux solutions acides et alcalines diluées ou concentrées. Les
 • sorties de drainage de liquide (1" et 2") permettent un vidage et nettoyage hygiénique.
 • Les caisses fermées peuvent également être utilisées pour le stockage de produits industriels en vrac.
 • Les caisses-palettes perforées permettent la circulation d'aire et conviennent au stockage et au transport de produits agricoles et autre produits alimentaires.


BOXPLUS PALLET BOXES 
 

 • are an ideal packaging system adapted to a wide range of agricultural and industrial uses.
 • Dimensions are designed so as to optimize space utilization in trucks, containers and warehouses.
 • BOXPLUS pallet boxes are made of non-toxic plastic materials.  Additionally, the rounded corners and smooth surfaces make it easy to clean.
 • Robust design guarantees reliable performances for storage, stacking and transportation of food and industrial goods.
 • BOXPLUS pallet boxes are available in perforated and closed versions :
 • Closed pallet boxes are suitable for liquids. They are resistant to both diluted and concentrated acid and alkaline solutions, due to the high quality of raw
 • materials used for their production.  Liquid drainage outlets (1" and 2") enable easy and hygienic emptying and cleaning of the box interior.
 • Closed boxes can also be used for storing bulk industrial materials
 • Perforated pallet boxes allow air circulation through the walls and are suitable for storing and transporting agricultural and other food products that
 • need aeration.

 

 

03/2020

HARDLOPERS VAN BOXPLUS :
Art-nr :BUD 64 TPR-R of art-nr :BUD 64 N-B

 

 

 

 

Boxplus logo Bureel:
Industrieterrein Jagersborg
Jagersborgweg 1124
B-3680 Maaseik
Magazijn:
Industrieterrein Jagersborg
Jagersborgweg 1124
B-3680 Maaseik
Contact:
T. +32(0)89 24 57 50
F. +32(0)89 24 57 60
E. info@boxplus.be